سامانه آموزش از راه دور یکتاوب- راهنمای مدیران پایگاه
تعریف موضوعات مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/2 | 
تعریف موضوعات برای مقالات به دسته‌بندی مقالات و گروه‌بندی عوامل داوری بر پایه‌ی آن موضوعات کمک می‌کند. هنگام معرفی عوامل داوری به برنامه، تخصص آن‌ها را بر پایه‌ی موضوعات مقالات انتخاب می‌کنیم. بنابراین، فقط مقالاتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد که موضوع آن‌ها با تخصص انتخاب شده یکسان باشد. برای مثال، اگر موضوع مقاله میکروب‌شناسی باشد، فقط مقالات میکروب‌شناسی برای داوری فرستاده می‌شود که تخصص آن را میکروب‌شناسی انتخاب کرده‌ایم.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه آموزش از راه دور یکتاوب:
http://yektaweb.ir/edu/find.php?item=1.115.24.fa
برگشت به اصل مطلب